Kwaliteit

06_MEDIGOED_kwaliteit
06a_MEDIGOED_kwaliteit

MediGoed speelt in op de individuele wensen van de instelling

MediGoed zorgt samen met de zorginstelling dat de kwaliteit van leven van de cliënten en hun naasten zo optimaal mogelijk is. Uitgangsvragen daarbij zijn: Wie is de cliënt? Wat kan de cliënt? Wat wil de cliënt?

De grootte en de structuur van MediGoed maakt dat wij kunnen inspelen op de individuele wensen van de zorginstelling.

Eigen magistrale bereidingen

MediGoed heeft als een van de weinige apotheken nog de mogelijkheid om zelf een ad-hoc bereiding te maken bijvoorbeeld om een afwijkende sterkte van een geneesmiddel of een preparaat in vloeibare vorm te maken.

Naamloos-1

Ontzorgen

MediGoed ontzorgt als zorgprofessional zorginstellingen proactief door ondersteuning door zorgapothekers en consulentes. lees meer

Naamloos-1

Innovatie

Innovatie van zorg en zorgprocessen is belangrijk voor onze zorginstellingen. Binnen MediGoed is er ervaring om slagvaardig innovatieve projecten te initiëren en de voortgang binnen de projecten te bewaken en bij te sturen.
lees meer

Naamloos-1

Automatisering

De automatisering maakt het werken binnen de zorginstelling veiliger en makkelijker. Zo is MediGoed bijvoorbeeld bezig met een project om de geleverde medicatie bij ontvangst op de afdeling te scannen. lees meer

02b_MEDIGOED_medigoed

MediGoed is HKZ-DEKRA gecertificeerd

MediGoed is als één van de eerste instellingsapotheken HKZ-Dekra gecertificeerd. Binnen onze organisatie bewaakt de kwaliteitsmedewerker dit proces, de risico-inventarisaties en de AVG-processen. Klanttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek en stakeholders analyses worden regelmatig uitgevoerd. Op basis hiervan worden continue verbeteringen gerealiseerd.