Nieuws

08_MEDIGOED_nieuws
thumbnail_IMG_7461

nieuwe transportbakken

We werken sinds kort bij Medigoed met MediGoed blauwe transportbakken.

Wendie

Kennismaken met Wendie de Vries, apotheker bij medigoed

In 1990 ben ik in Groningen afgestudeerd als apotheker en heb inmiddels meer dan 30 jaar werkervaring opgedaan in verschillende apotheken. Daarbij voer ik voor een certificerende instantie al ruim 10 jaar een deel van de audits uit bij openbare apotheken.

Vanaf november 2021 ben ik werkzaam bij Medigoed en de openbare apotheek in Brummen om het bestaande apothekersteam te versterken.

Vanuit de apotheek worden dagelijks de medicijnleveringen volgens afspraak door ons eigen bezorgteam bezorgd. Elke dag is 1 assistente aanspreekpunt voor 1 instelling en verantwoordelijk voor de receptverwerking. Dat is prettig voor de instellingen – deze hoeven maar één keer iets uit te leggen of te vragen en degene aan de telefoon weet meteen waar het over gaat. Als apotheker bieden we de assistentes ondersteuning en controleren wij de verwerkte recepten. Instellingen kunnen met al hun vragen over medicatie bij ons terecht. Medigoed overlegt minimaal één keer per jaar met de voorschrijver over de medicatie van de patiënt. De apotheker bereidt deze medicatieoverleggen of medicatiereviews voor. Hierbij letten wij, behalve op de wisselwerkingen tussen medicijnen en bijwerkingen die iemand misschien ervaart, ook op de volgende zaken:

Ontbreken er misschien medicijnen ? Iemand van 70 jaar kan bijvoorbeeld een maagbeschermer nodig hebben bij de gebruikte medicatie omdat het risico op maagbloedingen groter is bij ouderen
Worden er medicijnen gebruikt die niet (meer) nodig zijn ? Sommige medicijnen worden minder werkzaam na een paar maanden – de apotheek vraagt dan of de werking van het middel nog steeds merkbaar is of dat het middel misschien (tijdelijk) gestopt kan worden.
Passen de gebruikte doseringen nog bij de patiënt? Het kan zijn dat de dosering op een gegeven moment aangepast moet worden, omdat iemands nieren minder goed zijn gaan werken.
Zijn er nieuwe behandelstandaarden ontwikkeld? Er wordt dan overlegd of de behandeling van de patiënt aangepast wordt.
De voorschrijver bepaalt dan of en welke voorstellen voor medicatieveranderingen worden opgevolgd (eventueel met de cliënt of familie van de cliënt).

Het werken bij Medigoed geeft mij veel plezier in het werk en aan het eind van de werkdag ga ik met een prettig gevoel naar huis: “We hebben met zijn allen weer goede farmaceutische zorg geleverd”

IMG_1360 (1)

MediGoed groeit!

Trots! Trots zijn wij als we zien welke groei MediGoed het afgelopen jaar, op verschillende manieren, heeft doorgemaakt.
Met de komst van twee grote zorginstellingen zijn we verder gegroeid.

Met een enthousiast team van apothekers, assistenten, algemeen ondersteunend medewerkers, farmaceutisch consulenten, teamleiders en een farmaceutisch manager zorgen wij er dagelijks voor dat alle cliënten worden voorzien van hun medicatie.

Het pand van MediGoed in Brummen wordt op dit moment grondig verbouwd.
Door de groei van het afgelopen jaar werd ons pand te klein. Daarom is er een pand direct naast MediGoed aangekocht en is hier een mooie, ruime en lichte ruimte ontstaan waar de assistenten en ondersteunend medewerkers dagelijks gebruik van maken.
Met slechts twee kantoren werd het ook lastig voor apothekers een werkplek te vinden, daarom worden er op dit moment 7 kantoren gebouwd, waar we vanaf half april gebruik van zullen gaan maken.

Medigoed heeft een eigen SpeedFill afdeling. Op deze afdeling wordt de medicatie buiten de rol automatisch verpakt op patiëntniveau.
Deze SpeedFill afdeling met een team van meerdere medewerkers die dagelijks vol enthousiasme aan het werk zijn is het afgelopen jaar uitgebreid.

Ook de bezorgruimte is uitgebreid en twee keer zo groot geworden. In deze ruimte wordt alle medicatie gesorteerd naar instelling en afdelingen.
Inmiddels gaat een 15-tal bezorgers van MediGoed dagelijks op pad om alle medicatie bij onze klanten te bezorgen.

Kortom, we zijn klaar voor de toekomst!

kerstfoto medigoed

Fijne feestdagen en een gezond en goed 2022 </p

MediGoed met hart voor de farmaceutische zorg en voor elkaar! Dankbaar voor fijne samenwerking met onze klanten . Als team is er afgelopen jaar optimaal gepresteerd :

SIZA , Trajectum Nederland en Vilente als nieuwe klant mogen verwelkomen!
Vanaf januari 2021 overal waar nodig ondersteuning geboden bij klaar maken van COVID -vaccins & transporten.
Veel meer (spoed) opnames en mutaties verwerkt t.g.v. Corona-besmettingen en terminale bewoners.
Glansrijk onze DEKRA certificering behaald!
Vanaf 2021 is MediGoed een TOP instellingsapotheek !
Het MediGoedteam kijkt vol enthousiasme uit naar het nieuwe jaar met nieuwe uitdagingen!
Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond & goed 2022.

esra 2

Verhalen / Esra, apothekersassistente bij medigoed

29-09-2021 MediGoed verhalen 

Gegroeid bij medigoed  </p

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij MediGoed als apothekersassistente. Ik merk dat ik met de dag groei in het vak. Waar ik als jong meisje begon, ben ik tot een ervaren en gespecialiseerde assistente in de instellingsfarmacie gegroeid. Vaak krijg ik te horen of ik niet liever dicht bij huis zou willen werken, elke dag ongeveer drie kwartier heen en weer rijden is toch veel? Klinkt veel, maar als je met plezier naar je werk gaat, heb je dit ervoor over.

Wat wij als assistentes doen geeft mij veel uitdaging, je leert elke dag wat nieuws. Wij zorgen bijvoorbeeld voor de beoordeling van de medicatie. Artsen voeren voorschriften in het elektronisch voorschrijf systeem ( EVS) of sturen een digitaal recept door. Deze verwerken wij en maken de medicijnen klaar voor transport naar de verschillende zorginstellingen. Bij het verwerken controleren wij altijd de dosering en of dit samengaat met de andere medicijnen die de cliënt gebruikt. Maar ook of er bijwerkingen kunnen optreden en of dit te gebruiken is bij recente lab-waarden. In samenwerking met de apothekers en de artsen beoordelen wij altijd de voorgeschreven medicatie.

Wij hebben veel contact met de medewerkers van de zorginstellingen, voorschrijvers, assistentes en alle andere collega’s. Je werkt heel gevarieerd in een apotheek. Samenwerken, goed kunnen communiceren en stressbestendig zijn, zijn belangrijke eigenschappen die je als assistente in je moet hebben.

Naast de dagelijkse taken ben ik ook verantwoordelijk voor extra taken zoals voorraadbeheer; het controleren, inboeken en het bestellen van onze voorraad. Opiaten controle; alles wat binnen komt en verwerkt wordt, registreren. Ik zorg ervoor dat dit maandelijks volgens de wettelijke regels gecontroleerd wordt.

Ook probeer ik onze collega’s van speedfiller waar het nodig is te ondersteunen, voor vragen kunnen ze altijd bij mij terecht.

Kortom; gegroeid bij MediGoed. Niet alleen in kennis, maar ook mijn persoonlijkheid is ontwikkeld.
Waar wij als klein team zijn begonnen, zijn we nu gegroeid tot een middelgrote goed lopende instellingsapotheek. Dat wij dit met zijn allen hebben bereikt maakt mij heel trots. Ik hoop dat ik nog vele jaren deel kan uitmaken van het team MediGoed.

.

download

MediGoed aangesloten bij Top instellingsapotheken

Juli 2021

MediGoed is sinds half juni aangesloten bij Topinstellingsapotheken. Top Instellingsapotheken in heel Nederland werken samen en richten zich op het delen van kennis en regionale netwerken. Top Instellingsapotheek heeft de kennis, de slagkracht en de innovatiekracht om samen met de (zorg)instelling het welzijn van hun cliënten te bevorderen. Voor meer informatie

.

IMG_8016

Samenwerking tussen MediGoed, UPlus en SIZA 

Juni 2021

MediGoed mag per 1 juni 2021 16 SIZA locaties in de regio beleveren in samenwerking met UPlus. We hopen op een prettige samenwerking met de locaties en UPlus.

PHOTO-2021-05-27-12-26-49

MediGoed en Pleyade verlengen de samenwerking 

Mei 2021

Eind mei hebben Pleyade en MediGoed samen een verlenging van het contract voor samenwerking ondertekend. We zien er naar uit om ook de komende jaren de farmaceutische zorg voor de cliënten van Pleyade te verzorgen en deze zorg samen met Pleyade verder innovatief door te ontwikkelen met oog voor zowel het welzijn van de cliënten als de medewerkers.

maarten vaccineren

MediGoed helpt huisartsen en zorginstellingen bij het vaccineren tegen COVID-19 

Februari 2021

Eindelijk was het zover: onze instellingen konden starten met het vaccineren van hun bewoners; een hele operatie, waarbij wij samen optrokken om dit op een professionele wijze aan te pakken. Samen met medewerkers van de instellingen zijn we op pad gegaan om cliënten op zowel de hoofdlocaties als ook op de buitenlocaties te voorzien van de eerste vaccins. Daarnaast zijn de huisartsen van Brummen bijgestaan door onze medewerkers bij het vaccineren van de bewoners van kleinschalig wonen.

MediGoed heeft daarbij een rol gespeeld bij het klaarmaken van de vaccins en het samenstellen van rescue-pakketjes bij anafylactische shock, specifiek gericht op onze doelgroepen.

Zo is het MediGoed samen met haar instellingen gelukt om door een enthousiaste en unieke samenwerking te zorgen dat in een periode van 2 weken meer dan 2000 cliënten en medewerkers hun eerste vaccinatie hebben ontvangen.

Bij een van onze instellingen mochten we het proces laten zien aan de Inspectie, die ter beoordeling meeliep. De Inspectie gaf na afloop aan dat de hele vaccinatie-procedure vakkundig en zorgvuldig werd uitgevoerd; een mooi compliment voor zowel de instelling als voor MediGoed.

Inmiddels zijn we gevraagd om onze expertise ook in te zetten bij de tweede vaccinatie-ronde en zijn we opnieuw samen met onze instellingen enthousiast gestart om ook deze klus te klaren!!

bezorgen vaccins

MediGoed helpt haar instellingen bij het transport van de COVID-vaccins 

februari 2021

Afgelopen periode heeft MediGoed haar instellingen bijgestaan bij het transport van de COVID-vaccins voor de eerste vaccinatie-ronde.

Wanneer het COVID-vaccin bij het vervoer door elkaar wordt geschud, kunnen de werkzame bestanddelen in het vaccin beschadigen, waardoor het vaccin onwerkzaam wordt. Het is daarom van belang dat het transport plaatsvindt door een gecertificeerde leverancier, die de vaccins stabiel kan vervoeren. Daarnaast is het ook belangrijk dat tijdens het transport de temperatuur van de vaccins zorgvuldig wordt bewaakt omdat alleen indien de vaccins continue tussen een temperatuur tussen 2 en 8 graden Celsius zijn bewaard een juiste werking kan worden gegarandeerd.

MediGoed heeft al jaren ervaring met het transporteren van kwetsbare medicatie en gekoeld transport. Hiervoor hebben we opgeleide bezorgers in dienst en werken we met gespecialiseerde apparatuur.

Afgelopen periode hebben we verschillende instellingen geholpen door het transport tussen de verschillende locaties voor ze te verzorgen. Bij een van onze instellingen is dit gebeurd onder toeziend oog van de Inspectie, waarbij de Inspectie aangaf dat alles rondom het transport uitstekend was geregeld.

Ook voor de tweede ronde hebben onze instellingen ons gevraagd te helpen en zijn we blij ze ook deze keer weer te hebben kunnen ondersteunen.

DEKRA-logo

HKZ-dekra gecertificeerd

3-12-2020

MediGoed is op wederom met vlag en wimpel zonder enige tekortkoming HKZ-Dekra als instellingsapotheek gecertificeerd.

maarten tbv website

Verhalen / Maarten van Oijen, apotheker bij medigoed

18-09-2020 MediGoed verhalen 

“Projecten draaien om de werkwijze rondom medicatie in kwaliteit te verbeteren geeft mij energie.”  

Sinds 2016 ben ik werkzaam als apotheker bij MediGoed en tevens bij de openbare apotheek in Brummen. Vanaf 2019 ben ik geregistreerd openbaar apotheker specialist. Bij MediGoed staan we voor verantwoorde zorg en het toegankelijk maken en houden van geneesmiddelen. Graag ondersteun ik de voorschrijver inhoudelijk op medicatiegebied. Hierbij hebben wij het doel om het welbevinden van de cliënten te verhogen. Bij vragen van de zorginstelling is het de kunst om maatwerk te leveren passend bij de cliënt en de zorginstelling. Een goede samenwerking tussen de voorschrijver en de apotheek is daarbij belangrijk. We zijn laagdrempelig benaderbaar en hebben regelmatig overleg met de voorschrijvers en de zorg. Een voorbeeld van deze samenwerking is het houden van medicatiereviews. Bij deze reviews optimaliseren we gezamenlijk de farmacotherapie van de cliënt en verminderen we de mogelijke risico’s van polyfarmacie. Ook op andere manieren dragen wij bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg. Zo draait MediGoed regelmatig projecten bij zorginstellingen om de werkwijze rondom medicatie in kwaliteit te verbeteren. Van deze projecten, bijvoorbeeld de implementatie van een elektronisch toedien-registratiesysteem, krijg ik energie. Dit geeft mij voldoening in mijn werk.

Joop

Verhalen / Joop teamleider bij de speedfiller

17-06-2020 MediGoed verhalen 

“Ruimte om te ontwikkelen en te groeien, zowel persoonlijk als voor een ander”

Niemand had het ooit verwacht. Bijna 40 jaar werken bij een papiergigant en dan maak ik een carrièreswitch naar een… apotheek! Wie bedenkt zoiets? Ik kwam opeens in een totaal andere wereld terecht. In het voorjaar van 2015 begon ik als bezorger van medicatie bij zorginstellingen. Dat was wel even wennen. Ik kwam vanuit een ‘mannen’-cultuur en nu werk ik met (bijna) alleen maar vrouwelijke collega’s om me heen. Maar al vrij snel dacht ik ‘dat komt wel goed’ en voelde ik de klik met de apotheek.

HBO_IMG_4369

geslaagd onderzoek logistiek proces Medigoed

26-03-2020 MediGoed nieuws

Vijf enthousiaste technische bedrijfskunde studenten van de Hogeschool Utrecht hebben afgelopen zes maanden onderzoek gedaan naar het logistieke proces bij MediGoed. Zij presenteerden ons een innovatieve oplossing met tot 33% minder CO2 uitstoot. Het adviesrapport is goed onderbouwd en innovatief van opzet. Wij gaan met de implementatie aan de slag.

03_scholing

gezamenlijke nascholing pleyade en Medigoed

17-03-2020 MediGoed nieuws

Onlangs hebben de zorgmedewerkers een gezamenlijke nascholing gehad door Pleyade en MediGoed. Het was een leerzame scholing waarbij de kennis o.a. werd getest middels een medicatie quiz. De winnaar van deze quiz werd beloond met een heerlijke Tony's Chocolonely reep!

addiction-71574_vierkant

Kosten weesgeneesmiddelen stijgen met 9% per jaar

27-11-2019 Pharmaceutisch weekblad

De uitgaven aan weesgeneesmiddelen blijven toenemen. van € 195 miljoen in 2013 naar € 259 miljoen ruim vier jaar later. Dat is een stijging van 39% in vijf jaar, met een gemiddelde stijging van 9% per jaar. Het aantal patiënten groede in die periode in vergelijkbare mate: 38%. Dat blijkt uit cijfers van Zorginstituut Nederland.

medicine-1851178_vierkant

€ 180 miljoen aan medicatie weggegooid

26-11-2019 Pharmaceutisch weekblad

Nederland gooit jaarlijks bijna € 180 miljoen aan bruikbare geneesmiddelen weg. Dat blijkt uit onderzoek van vierdejaars studenten van de Breda University of Applied Sciences.

Pleyade_Logo_rgb

pleyade

mei 2019

Na een intensief implemenatie-traject is MediGoed per 1 mei 2019 gestart met de farmaceutische zorg voor Pleyade.