Home

01_MEDIGOED_home
HOME_KAZ-210-2

MEDIGOED: UW PARTNER VOOR DE FARMACEUTISCHE ZORG

MediGoed is een instellingsapotheek gespecialiseerd in het leveren van farmaceutische zorg aan zorginstellingen. Deze farmaceutische zorg kent een heel eigen expertise. Ons hele team heeft deze expertise en heeft ruime ervaring met het leveren van farmaceutische zorg aan zorginstellingen. MediGoed is daarom dè apotheekpartner voor zorginstellingen!

Naamloos-1

TEAM

Het team van MediGoed heeft veel ervaring en affiniteit met zorginstellingen. Het team is zorgvuldig geselecteerd op die compententies die nodig zijn om optimale kwaliteit van zorg aan zorginstellingen te leveren. lees meer

Naamloos-1

DIENSTEN

MediGoed biedt ondersteuning aan zorginstellingen bij alle onderdelen van de farmaceutische zorg, met als resultaat dat de zorginstellingen worden ontzorgd en versterkt.
lees meer

Naamloos-1

INNOVATIE

Innovatie van zorg en zorgprocessen zijn belangrijk voor onze zorginstellingen. Binnen MediGoed is er ervaring om slagvaardig innovatieve projecten te initiëren en de voortgang binnen de projecten te bewaken en bij te sturen.
lees meer

01b_MEDIGOED_home

CLIËNT EN KWALITEIT VOOROP

MediGoed zorgt samen met de zorginstelling dat de kwaliteit van leven van de cliënten en hun naasten zo optimaal mogelijk is. Uitgangsvragen daarbij zijn: Wie is de cliënt? Wat kan de cliënt? Wat wil de cliënt? lees meer

Eigen magistrale bereidingen

MediGoed heeft als een van de weinige apotheken nog de mogelijkheid om zelf een ad-hoc bereiding te maken bijvoorbeeld om een afwijkende sterkte van een geneesmiddel of een preparaat in vloeibare vorm te maken.

MUTATIES

Mutaties in de medicatieverstrekking worden bij MediGoed adequaat opgevangen door het leveren van een spoedrol.

gecertificeerd

MediGoed is als één van de eerste instellingsapotheken HKZ-Dekra gecertificeerd. Binnen onze organisatie bewaakt de kwaliteitsmedewerker dit proces, de risico-inventarisaties en de AVG-processen.