Medigoed

02_MEDIGOED_medigoed

MediGoed IS UW LOKALE PARTNER

Als zorgpartner houdt MediGoed nauwe contacten met de zorginstellingen. Dit zorgt voor korte lijnen en persoonlijk contact met de medewerkers binnen de zorginstelling. Wij begeleiden de zorgmedewerkers bij hun dagelijks werk en wij zijn vraagbaak voor de voorschrijvers. Daarnaast geven wij advies aan managers en de Raad van Bestuur over kostenbeheersing, kwaliteitsaspecten en ontwikkelingen binnen en buiten de zorginstelling.

02a_MEDIGOED_medigoed

FARMACEUTISCHE ZORG IN GOEDE HANDEN

MediGoed staat voor inhoudelijke expertise, nauwe samenwerking en begeleiding. Zo kunnen instellingsklanten ervan uit gaan dat alles rondom de farmaceutische zorg in goede handen is.

Naamloos-1

AUTOMATISERING

De automatisering maakt het werken binnen de zorginstelling veiliger en makkelijker. Zo is MediGoed bijvoorbeeld bezig met een project om de geleverde medicatie bij ontvangst op de afdeling te scannen. lees meer

Naamloos-1

SCHOLING

Onze medewerkers en apothekers volgen nascholingen en bezoeken congressen. MediGoed organiseert daarnaast themabijeenkomsten voor medewerkers van onze zorginstellingen om nieuwe ontwikkelingen in de farmaceutische zorg te delen. lees meer

Naamloos-1

TRANSPORT

Het logistieke proces heeft MediGoed in eigen beheer. Dit verhoogt de flexibiliteit en maakt het mogelijk adequaat in te spelen op spoedsituaties. lees meer

02b_MEDIGOED_medigoed

MediGoed IS HKZ-dekra gecertificeerd

MediGoed is als één van de eerste instellingsapotheken HKZ-Dekra gecertificeerd. Binnen MediGoed is er een kwaliteitsmedewerker die het kwaliteitsproces, de risico-inventarisaties en de AVG-processen bewaakt. Klanttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek en stakeholders analyses worden regelmatig uitgevoerd. Op basis hiervan worden continue verbeteringen gerealiseerd.