Visie

03_MEDIGOED_visie_2

MediGoed: een organisatie met korte lijnen

Veranderingen in de zorg, zoals de verschuivingen in de intra- (WLZ) en extramurale zorg (Zorgverzekeringswet) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning leggen een grote druk op de zorgorganisaties.

03a_MEDIGOED_visie

Geneesmiddelvoorziening

Goed personeel is voor een zorginstelling veruit de grootste uitgavenpost en de belangrijkste factor die de kwaliteit en het functioneren van een zorginstelling bepaalt. Geprognotiseerd is dat goed personeel schaars is en dat dit de komende vijf jaar zo zal blijven. Er zal een blijvend tekort zijn aan zorgmedewerkers en specialisten ouderen geneeskunde. Werkzaamheden die deze medewerkers dan ook uitvoeren, zullen zoveel als mogelijk moeten worden gefaciliteerd en waar mogelijk uit handen moeten worden genomen. MediGoed spant zich in om zoveel mogelijk oplossingen aan te dragen die taakverlichtend zijn voor medisch personeel binnen de zorginstelling.

Naamloos-1

Diensten

MediGoed biedt ondersteuning aan zorginstellingen bij alle onderdelen van de farmaceutische zorg, met als resultaat dat de zorginstellingen worden ontzorgd en versterkt. lees meer

Naamloos-1

Ontzorgen

MediGoed ontzorgt als zorgprofessional instellingen proactief door ondersteuning door zorgapothekers en consulentes. lees meer

Naamloos-1

Scholing

Onze medewerkers en apothekers volgen nascholingen en bezoeken congressen. MediGoed organiseert daarnaast themabijeenkomsten voor medewerkers van onze zorginstellingen om nieuwe ontwikkelingen in de farmaceutische zorg te delen. lees meer

03b_MEDIGOED_visie

Investeren in de toekomst

MediGoed is proactief en flexibel. Wij nemen deel aan diverse pilots. Beslissingen voor investeringen of veranderingen kunnen snel genomen worden omdat MediGoed een organisatie is met korte lijnen. Wij onderkennen de noodzaak en de urgentie van veranderingen en investeringen in een veilig en optimaal medicatiebeleid. Daarnaast is MediGoed bereid samen met haar zorginstellingen te experimenteren en te investeren in slimmere, milieuvriendelijkere en duurzame oplossingen in de zorg.

Automatisering

De automatisering gaat steeds verder en maakt het werken binnen de zorginstelling steeds veiliger en makkelijker. MediGoed is daarom steeds op zoek naar nieuwe innovatieve ontwikkelingen in de markt. Zo lopen er bij onze zorginstellingen momenteel projecten waarbij de registratie van de medicatie in de werkvoorraad verder wordt geautomatiseerd. Daarnaast zijn wij bezig met een project om de geleverde medicatie bij ontvangst op de afdeling te scannen.